Wat zeggen anderen

Wat zeggen anderen over Zo Ontdek ik het Lezen!


Bron: Website Jufjanneke.nl

Hoe leuk is het om telkens weer iets nieuws te ontdekken en daarmee aan de slag te gaan! Dat is toch wel het fijne van werken met kleuters. Kijken naar kinderen en daar je onderwijs op afstemmen!
Toen ik net voor de kleuters stond, net vers van de opleiding, was het aanbieden van letters iets dat in groep 3 pas aan de orde was. Dat veranderde na de invoering van de basisschool. Er werd steeds meer druk uitgeoefend om er toch maar eerder mee te beginnen. In de klas merkte ik overigens dat een aantal kinderen dat wel heel leuk vond. Ze waren enthousiast bezig met het zoeken naar woorden en het herkennen van letters. Maar anderen vonden het allemaal wel prima en doken vol overgave in de bouwhoek en maakten daar prachtige bouwwerken. Nog weer later kwamen er berichten dat het voor kleuters wel heel goed is om ze zo'n 17 letters te leren kennen. Inmiddels gaan er ook stemmen op die zeggen dat er bij kleuters letters aangeboden moeten gaan worden!

Ik krijg er alleen steeds meer weerstand tegen. De kleuters die er aan toe zijn vinden het geweldig en gaan ermee aan de slag, maar er zijn zoveel kinderen die het liefst iets anders doen. Juist bij hen valt me op dat de aangeboden letters ook niet blijven hangen. En heb je er dan eindelijk de goede hoeveelheid letters ingepompt, dan zijn ze het in groep 3 spontaan weer vergeten. Bovendien beginnen ze daar weer van voren af aan, wel in niveau's maar toch. Verder viel me op dat een jonge groep kinderen er veel meer moeite mee heeft dan de oudere kinderen in de groep. Hoe kun je het organiseren dat er genoeg aandacht voor taal is maar niet alleen de focus ligt op het leren van letters? Met die vraag in mijn hoofd ontdekte ik de visie van Ewald Vervaet. 

Dr. Ewald Vervaet geeft in Nederland in belangrijke mate de toon aan op het gebied van de ontwikkelingspsychologie van kinderen tussen nul en acht jaar. Hij heeft studie verricht naar het leren lezen van kinderen en daar belangrijke ontdekkingen gedaan. Na de informatie te hebben gelezen besloot ik, samen met de onderbouwcollega's, een cursus te volgen: Ontdekkend Leren Lezen en daar de visie van Ewald Vervaet meer eigen te maken. Deze visie houdt in dat als een kind er aan toe is, het in 40 uur kan leren lezen!

Het is een gegeven dat peuters, kleuters en jonge schoolkinderen in vier fasen zitten: fase 11, fase 12, fase 13 en fase 14. De eerdere fases passen bij de ontwikkeling van baby tot peuter. Ewald heeft verschillende proeven ontwikkeld, waardoor je er achter kunt komen in welke fase elk kind ten aanzien van het lezen zit. Door middel van een woordlengteproef, portretproef, schrijfproef en een leesproef kun je er achter komen of het kind toe is aan ontdekkend leren lezen. 

Een belangrijk gegeven is: begin niet te vroeg! Zitten kinderen in fase 13 dan begin je met de voorbereidingen voor het lezen en schrijven. In fase 14 kun je met het gerichte leesonderwijs starten. Een kind is leesrijp als het zowel de schrijfproef als de leesproef met woorden van vier letters op het niveau van fase 14 doet.

In de klas heb ik met ongeveer 10 kinderen de schrijfproef afgenomen. Het was een grote ontdekkingstocht. Weer teruggaan naar af en dan kijken hoe het kind reageert in plaats van letters erin stampen en toetsen of het is blijven hangen. Opvallend was dat vooral kinderen in groep 1 zich heerlijk ongeremd voelden en schreven zoals zij dachten dat het zou moeten. Ze werden er blij van en waren trots op het resultaat. Bovendien is het erg leuk om de verhalen en de uitleg te horen die de kinderen erbij geven. Het geeft vaak veel informatie over hoe de kinderen denken. In groep 2 viel echter op dat kinderen juist heel geremd waren. Vaak vertelden ze dat ze niet konden schrijven en dat ze niet wisten hoe het moest. En dat door een aanbod van ten miste 10 letters en regelmatig maken van woordjes....

Uiteindelijk kwam er toch vaak wat op papier nadat ik verteld had dat alles mag en alles goed is. En wat blijkt? Kinderen gebruiken niet de aangeleerde woorden! Ze schrijven ongeveer alle familieleden op. En dan ook nog in hoofdletters. Terwijl ik toch consequent de blokletters gebruik. Het was een enorme eye-opener. Hoezo letters erin stampen? Bereik je daar niet juist het tegenovergestelde mee?

                  fase 11                                             fase 12

fase 11          fase 12
   Vrije vormen en krabbels                 Er ontstaan herkenbare letters
               fase 13                                       fase 14

fase 13         fase 14
    Er is sprake van gebruik                 Duidelijke letters, alleen
    van letters maar nog                       enkele omkeringen bij de cijfers
    omkeringen, gebruik
    verschillende letters
     

Tijdens de tweede cursusbijeenkomst bleek dat veel mede-cursisten dezelfde ervaringen hadden. Er zijn veel schrijfproeven bekeken. Belangrijk om te leren in welke fasen een kind zit. De volgende stap is het afnemen van de leesproef bij de kinderen die in fase 14 zitten. Je maakt klankzuivere woorden op dezelfde schrijfwijze als de kinderen hanteren en laat de kinderen dit lezen. 

     
Wat is het dan bijzonder om te zien hoe kinderen woorden met hun eigen letters kunnen lezen. Eén van de kleuters wist heel veel woorden en letters op te schrijven. Bij het lezen van de woorden kwam er echter heel wat anders uit: Het woord mes werd smeerkaas en het woord pas werd brood. Kan dit kind niet lezen? Tijd voor een tweede gesprekje. Toen ontdekte ik dat ze feilloos en snel alle letters wist te benoemen. Het aan elkaar plakken was echter nog het probleem! Op die manier weet je waar je samen mee aan de slag kunt. 

In het boek Ontdekkend Leren Lezen wordt precies uitgelegd wat je bij elke fase wel kunt doen. Ook staat er in wat je beslist niet moet doen! Vooral daar lees je dingen die anders zijn dan je gewend bent: schrijven in hoofdletters als het kind in fase 13 zit: de reden is dat je hoofdletters makkelijker kunt herstellen, ze zijn minder spiegelgevoelig, de grootte van de letters is gelijk en als kinderen in fase 14 zitten ontdekken ze de kleine letters en hebben ze iets nieuws te ontdekken! Geen letters aanleren als ze er niet aan toe zijn maar vormoefeningen doen en hakken van woorden Als een kind er aan toe is, expodeert zijn kennis!

Zit het kind in fase 14, dan is er een prachtig werkboek waar een opbouw inzit van het aanbieden van de letters. Deze letters worden niet aangeboden maar door de kinderen ontdekt. Al snel kunnen ze woorden lezen en zinnen!

Inmiddels heb ik al een aantal kinderen die bijna of helemaal in fase 14 zitten. In januari ga ik met hen in hun eigen werkboekje aan de slag. Wat moet dat toch leuk zijn dat ze uiteindelijk een prachtig werkboekje mee naar huis krijgen waar ouders kunnen zien dat een kind heeft leren lezen! Ik ben erg benieuwd naar mijn bevindingen en zal jullie hiervan op de hoogte houden. 

Mocht je enthousiast geworden zijn door deze aanpak en ere meer over willen lezen? Ga dan www.ontdekkendlerenlezen.nl. Daar lees je meer over de aanpak en de cursussen die gegeven worden. Mijn ervaring is dat als je alleen de handleiding hebt, het best lastig is om voor ogen te krijgen wat Ewald Vervaet bedoelt. Heb je de cursus gevolgd, dan is dat duidelijker. Ook oefen je dan meer in het herkennen van de fase waarin het kind zit. 

Onderwijs moet weer aansluitend worden aan de ontwikkeling waarin het kind zit! Iets wat ik eigenljk heel diep had weggestopt en waar ik nu vanuit mijn hart weer wat mee wil gaan doen. En het begin is er, dankzij deze cursus!

Bron: jufjanneke.nl


"Direct na de lancering van de methode kwam al snel naar voren dat deze methode het kind echt leert ontdekken. De rol van de docent is het aanreiken, maar het kind moet het zelf  ontdekken."

"Grote voordelen:
een bescheiden investering voor het materiaal
een bescheiden investering voor de drie-avondse cursus olv dr. Ewald vervaet, met daarin praktische onderbouwing voor de schrijf- en de leesproef
een methode die aansluit bij de meest recent ontwikkeling gebaseerd op leesrijpheid, zo belangrijk in deze tijd 
met bijbehorende lees en schrijfproef, gemakkelijk toe te passen voor iedere docent en snel aan te leren."


27-02-2017
06-03-2017
13-03-2017
19.00 - 22.00
€ 295.00 pp
Bergen NH - Matthieu Wiegmanschool
08-03-2017
15-03-2017
22-03-2017
13.00 - 16.00
€ 295.00 pp
Breda - KBS Laurentius
09-03-2017
16-03-2017
23-03-2017
19.00 - 22.00
€ 295.00 pp
Kampen - ODS Engelenberg
14-03-2017
28-03-2017
11-04-2017
18.00 - 21.00
€ 295.00 pp
Hoorn - IBS Elif Hoorn
Contact
Gelling Publishing
Prins Alexanderlaan 1a
Nieuwerkerk aan den IJssel
Mail: ontdekkendlerenlezen@gelling.nl
Website: www.sipkegelling.nl