Klank- en vormspel

Voorbereiden op lezen

Hoe bereid je een niet-leesrijp kind optimaal voor op leren lezen? Door het met klanken en vormen te laten spelen. Een letterteken staat immers voor een klank én heeft een vorm. Als je in de klas op een verantwoorde en opbouwende manier aandacht wilt gaan besteden aan klanken en vormen, waar moet je dan beginnen? 

Klank- en vormspel

"Klank- en vormspel" is een set van 2 boeken waarin de leerkracht praktische handreikingen en oefeningen vindt voor het werken met klanken en vormen in de klas. De boeken zijn geschreven door leerkracht Germa van Dijk en ontwikkelingspsycholoog Ewald Vervaet. Germa van dijk is groepsleerkracht van groep 3 - 4. Met de kennis van de cursus "Zo ontdek ik het lezen!" heeft ze een handleiding voor een moeilijk lezende leerling gemaakt en allerlei oefeningen om de voorwaarden voor het leren lezen te stimuleren. Het materiaal dat zij destijds heeft ontwikkeld vormt de basis voor de "Handleiding Klank- en vormspel" en het bijbehorende "Speelboek Klank- en vormspel". Mede-auteur Dr. Ewald Vervaet geeft in Nederland in belangrijke mate de toon aan op het gebied van de ontwikkelingspsychologie van kinderen tussen nul en acht jaar. Hij schreef "Zo ontdek ik het lezen!" en verder onder meer "Groeienderwijs; psychologie van 0 tot 3 jaar" en "Naar school; psychologie van 3 tot 8 jaar".

Het "Handboek Klank- en vormspel" bevat een grote hoeveelheid klank- en vormspelen. Een klankspel is bijvoorbeeld het hakken – in het begin van woorden als ‘fiets-bel’, tegen het eind van zinnen als ‘De vlag wappert door de wind’. Ook zijn er rijmpjes als ‘Kleine katjes kunnen klimmen en krijgen kokoskoekjes’. En zo meer. Twee voorbeelden van vormspelen zijn het overtrekken en uitknippen van figuren en het zoeken naar identieke figuren op een speelblad.


"Klank- en vormspel" en het bijbehorende speelboek geven het kind een optimale start om een goede en gretige lezer te worden. Dat kan bij elke leesmethode, maar de voorbereiding is maximaal bij de leeslijn "Zo ontdek ik het lezen!" omdat ze beide zijn gebaseerd op het ontwikkelingspsychologische onderzoek van Ewald Vervaet.

Video

In de onderstaande video maakt u kennis met auteur Germa van Dijk, die vertelt hoe zij gekomen is tot het ontwikkelen van het boek "Klank- en vormspel."*

Toevoeging van 22 november 2016

In de video vertelt Germa van Dijk over haar leerling Leonhard. Dit is hoe het hem daarna is vergaan:

"Ook nadat Leonhard in februari 2014 is beginnen leren lezen, is het met zijn lezen goed blijven gaan.
Half november 2016 haalde hij M6 voor zijn AVI lezen. M6 hoefde hij pas in januari / februari 2017 op zak te hebben. In die zin ligt hij dus twee maanden vóór!
De Intern Begeleider van mijn school en ik zijn nog steeds heel blij met het feit dat we Leonhard eind 2013 hebben laten stoppen met leesles en hem klank- en vormspelen hebben laten doen."


Ottoland, Germa van Dijk - den Hoed
 


handboek 'Klank- en Vormspel' bestellen

speelboek 'Klank- en Vormspel' bestellen


Succesverhaal uit de praktijk

Ook de overheid onderzoekt de mogelijkheden en moeilijkheden bij de overgang van groep 1 / 2 naar groep 3. In juni 2016 verscheen het rapport 'Doorstroom van kleuters - Is het kind klaar voor groep 3, of is groep 3 klaar voor het kind?'

Drie leerkrachten van de Jan Pater Smitschool uit Heerhugowaard zijn oud-cursisten van de cursus Leesrijpheid van Ewald Vervaet. Zij hebben in de onderbouw en groep drie het lees-onderwijs ingericht zoals voorgesteld door Ewald Vervaet. De successen van hun leesonderwijs hebben de ronde gedaan; de school krijgt steeds meer bezoeken van nieuwsgierige collega's die willen weten hoe het leesonderwijs op de Jan Pater Smitschool is ingericht. 

In het rapport van de Rijksoverheid wordt verteld over het leesonderwijs op de Jan Pater Smitschool:

'Op de Pater Jan Smitschool in Heerhugowaard werken de kinderen en leerkrachten van de groepen 1 - 2 en 3 veel samen. De kinderen van de 3 groepen werken aan hetzelfde thema en er is een groot speel- en leerplein met een huishoek, themahoek, bouwhoek en leeshoek waar de kinderen van groep 1 tot en met 3 bewegen, leren en spelen. Tijdens de inloop zijn de kinderen van alle drie de groepen ingedeeld in workshops of een vrije-keuze-moment. Kinderen van groep 3 kunnen dan bijvoorbeeld een workshop rijmen volgen bij de kleuters of kinderen van groep 2 komen lezen in groep 3. Het eerste kwartier mogen ouders meedoen met de activiteit van hun kind.'27-02-2017
06-03-2017
13-03-2017
19.00 - 22.00
€ 295.00 pp
Bergen NH - Matthieu Wiegmanschool
08-03-2017
15-03-2017
22-03-2017
13.00 - 16.00
€ 295.00 pp
Breda - KBS Laurentius
09-03-2017
16-03-2017
23-03-2017
19.00 - 22.00
€ 295.00 pp
Kampen - ODS Engelenberg
14-03-2017
28-03-2017
11-04-2017
18.00 - 21.00
€ 295.00 pp
Hoorn - IBS Elif Hoorn
Contact
Gelling Publishing
Prins Alexanderlaan 1a
Nieuwerkerk aan den IJssel
Mail: ontdekkendlerenlezen@gelling.nl
Website: www.sipkegelling.nl