De Handleiding

Kleuteronderwijs

Het leven van een kleuter bestaat uit het ontdekken van de wereld. Iedere kleuterklas is op deze kleine wereldontdekkers ingericht. Kleuters hoeven nog niet de hele dag stil te zitten en schools allemaal dezelfde oefeningen te doen. Zij zijn de hele dag in de weer met het imiteren van de wereld en ze leren daar veel van. Kleuterleerkrachten kijken naar het individuele niveau van de kinderen en proberen hen te stimuleren om zich naar de zone van naaste ontwikkeling te bewegen. Zo kan iedere kleuter zich ontwikkelen in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau. Aan het eind van groep 2 wordt gekeken of een kleuter er klaar voor is om naar groep 3 te gaan.

De kleuter moet, voordat hij naar groep 3 gaat, al letterkennis hebben en aan bepaalde leesvoorwaarden voldoen. Daarom brengen veel kleuterleerkrachten de kinderen deze letterkennis bij. Dit laatste gebeurt vaak niet op een ontdekkende, maar op een sturende manier. Er wordt niet gekeken of een kind al toe is aan de letters die worden aangeboden.

 

Verschillende ontwikkelingsfasen

De ontwikkeling van kinderen verloopt altijd volgens dezelfde fasen, maar - zoals alle kleuterleerkrachten weten - niet in hetzelfde tempo. Dit betekent dat sommige kleuters letters aangeboden krijgen terwijl zij daar nog niet klaar voor zijn. Met alle soms desastreuze gevolgen van dien.

In groep 1 en 2 zitten kinderen van verschillende ontwikkelingsfases door elkaar. De kinderen zijn een "jonge peuter", een "oudere peuter", een "kleuter"  of een "jong schoolkind". Bij deze vier fases passen verschillende oefeningen om de leesrijpheid te bevorderen. Alleen in de "kleuter"- en"jonge schoolkind"-fase kan worden begonnen met (de voorbereiding van) het  werkelijk leren lezen.

 

In welke fase bevindt dit kind zich?

Om het leesonderwijs aan te passen aan de ontwikkelingsfase van het kind moet de leerkracht weten in welke ontwikkelingsfase een kind zich bevindt. Dit kan met behulp van specifieke maar eenvoudige lees- en schrijfproeven.

 

Welke (lees)oefeningen bied ik aan?

Als getoetst is in welke ontwikkelingsfase kinderen in groep 1, 2 en 3 zich bevinden, kan een keuze worden gemaakt uit oefeningen die het kind stimuleren om zich richting de volgende fase te begeven. Voor elke ontwikkelingsfase zijn daar specifieke oefeningen voor.

 

Aanvankelijk lezen 

Als een kind is aangeland bij de ontwikkelingsfase waarin het daadwerkelijk kan gaan leren lezen, kan dit razendnel gebeuren. In slechts 40 uren kan een kind leren lezen .... als het er klaar voor is!

 

Ontdekkend Leren Lezen

In de handleiding Ontdekkend Leren Lezen wordt omschreven hoe kinderen kunnen leren lezen door middel van Ontdekkend Leren Lezen.

 

Het boek in een notendop:

* Ontdekkend Leren Lezen sluit aan op het ontdekkend leren dat kinderen van
   nature al doen en dat in veel kleuterklassen wordt gebruikt

* Wat zijn de verschillende ontwikkelingsfasen bij het leren lezen?

* Welke kenmerken hebben kinderen in de verschillende fasen?

* Hoe kun je toetsen in welke fase een kind zich bevindt?

* Wat moet je in elke fase wel doen en wat juist niet?

* Wanneer is een kind toe aan het "echte" leren lezen?

* Hoe leer je kinderen de letters op een goede manier aan? 

Als een leerkracht het materiaal uit de handleiding toepast, dan is het resultaat dat

* hij weet in welke ontwikkelingsfase de leerlingen zich bevinden

* het onderwijs wordt afgestemd op de optimale stimulering van ieder kind

* kinderen gaan lezen als zij daar werkelijk aan toe zijn

* kinderen op een ontdekkende manier leren lezen die aansluit bij de natuurlijke
  ontwikkeling

* de leerkracht precies weet welke letters wanneer kunnen worden aangeboden en

* hoe je letters het beste op een ontdekkende manier kunt aanbieden.

 

 

 

Klaar voor de Cito-toets spelling in januari/februari 

In het begin van groep 3 wordt er veel aandacht besteed aan het aanvankelijk lezen, maar nog niet aan het spellen. De resultaten van de Citotoetsen Spelling in groep 3 zijn dan meestal ook ronduit slecht te noemen. De Ontdekkend Leren Lezen methode biedt hier een natuurlijke oplossing voor, omdat het ontdekken van een woord wordt gecombineerd met het schrijven en spellen ervan.

 

Meer weten?

Als u meer wilt weten over de handleiding Ontdekkend Leren Lezen of over de cursus Ontdekkend Leren Lezen, neem dan contact op met Gelling Onderwijs. 
Dit kan per telefoon (0180-319298) of per mail (ontdekkendlerenlezen@gelling.nl)

 


Auteur

Het Leerboek Ontdekkend Leren Lezen en de Cursus Ontdekkend Leren Lezen zijn ontwikkeld door Ewald Vervaet

 

* Auteur "Naar school"

* Auteur "Groeienderwijs"

* Auteur "Het raadsel intelligentie"

* Ontwikkelingspsycholoog

* Onderzoekt de psychologische ontwikkeling bij jonge kinderen

* Beschouwt "erfelijkheid"  en "omgeving"  als noodzakelijke voorwaarden

  voor een  goede psychologische ontwikkeling, maar de gelegenheid die

  het kind krijgt om zichzelf en de wereld van binnenuit te ontdekken

  doorslaggevend

 

ISBN: 978-90-78440-64-2
Prijs  : Euro 45.00 excl btw per exemplaar
 

Bestel de Handleiding Ontdekkend Leren Lezen

27-02-2017
06-03-2017
13-03-2017
19.00 - 22.00
€ 295.00 pp
Bergen NH - Matthieu Wiegmanschool
08-03-2017
15-03-2017
22-03-2017
13.00 - 16.00
€ 295.00 pp
Breda - KBS Laurentius
09-03-2017
16-03-2017
23-03-2017
19.00 - 22.00
€ 295.00 pp
Kampen - ODS Engelenberg
14-03-2017
28-03-2017
11-04-2017
18.00 - 21.00
€ 295.00 pp
Hoorn - IBS Elif Hoorn
Contact
Gelling Publishing
Prins Alexanderlaan 1a
Nieuwerkerk aan den IJssel
Mail: ontdekkendlerenlezen@gelling.nl
Website: www.sipkegelling.nl