We willen weer goed (lees)les kunnen geven

Congres 'We willen weer goed (lees)les kunnen geven'

Het congres 'We willen weer goed (lees)les kunnen geven'  op 20 april was een groot succes. Ruim 200 bezoekers luisterdan naar lezingen over de veranderingen die nodig zijn in het basisonderwijs en zagen hoe Ewald Vervaet de officiële uitreiking van zijn nieuwe boek 'Basisonderwijs zonder Basis / Basisonderwijs met Basis' verrichtte door onverhandiging van een eerste exemplaar aan kamerlid Michel Rog.


 


HET CONGRES
Er stonden drie onderwerpen op het programma:

  • De meest knellende problemen in het basisonderwijs
  • De wijze waarop ‘ontdekkend leren lezen’ van Ewald Vervaet voor het leesonderwijs een uitweg biedt door de leesrijpheid van elk kind afzonderlijk centraal te stellen
  • De presentatie van Vervaets dubbelboek Basisonderwijs zonder Basis / Basisonderwijs met Basis (Gelling, ISBN 978-90-78440-81-9)

DIT WAS HET PROGRAMMA VAN HET CONGRES

Welkom en opening door Sipke Gelling (uitgever) en Ewald Vervaet (auteur)

Gerda Witte, lid van de kerngroep van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK), schetst de meest knellende punten in het basisonderwijs

Ewald Vervaet schetst hoe vroegtijdig aanbieden van leerstof en meerkeuzetests  in het onderwijs zijn binnengeslopen, waarom ze moeten verdwijnen en hoe leesrijpheid al in het huidige bestel weer centraal gesteld kan worden

Esther Meima, leerkracht in groep 1/2, vertelt hoe het leesonderwijs op haar school weer in de lift zit door leesrijpheid van het kind centraal te stellen. De video van deze presentatie ziet u onderaan deze pagina.

Annelies Lettink, leesspecialist, vertelt hoe het leesonderwijs op haar school weer in de lift zit door de leesrijpheid van het kind centraal te stellen

Pauze.
Er is gelegenheid

  • om  uw exemplaar van Basisonderwijs zonder Basis / Basisonderwijs met Basis door auteur Ewald Vervaet te laten signeren
  • om te spreken met Esther Meima, Annelies Lettink en drie andere leerkrachten van scholen die leesrijpheid van elk kind weer centraal stellen (Marianne Delandell,  Maja de Vries, en Bianca Offereins) 
  • om kennis te maken met de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (http://wegwijs.in/kleuteronderwijs)
     

Germa van Dijk, leerkracht in groep 3/4, laat zien hoe bij kleuters voorbereidend lezen mogelijk is zonder letters, maar met klanken en vormen

Marion Setz, locatieleider van één van de scholen waar Alex Otten directeur van is: 'Vertrouwen als basis voor een succesvolle school'. Zie ook deze documentaire.  

Aanbieding van het boek aan Michel Rog, kamerlid CDA en indiener van de motie over de kleutertoetsen van het Cito en over kleuteronderwijs voor kleuters. Hij geeft een reactie op het boek.

Afsluiting door Ewald Vervaet en Sipke Gelling 

DUBBELBOEK 'BASISONDERWIJS ZONDER BASIS / BASISONDERWIJS MET BASIS'
In het eerste deel van het boek - Basisonderwijs zonder Basis -  wordt uiteen gezet waarom het huidige basisonderwijs volgens de auteur op twee belangrijke punten geen basis bezit. Deze punten hebben te maken met de timing van het aanbieden van de leerstof en een goede en gefundeerde toetsing van de leerlingen.
Het tweede deel van het boek - Basisonderwijs met Basis - staat vol met ideeën en praktische suggesties om deze ontbrekende maar noodzakelijke basis te creëren.

Lees meer over het boek 'Basisonderwijs zonder Basis / Basisonderwijs met Basis'


INFORMATIE
info@gelling.nl
of
0180 - 319.298 / 06 - 5131.490327-02-2017
06-03-2017
13-03-2017
19.00 - 22.00
€ 295.00 pp
Bergen NH - Matthieu Wiegmanschool
08-03-2017
15-03-2017
22-03-2017
13.00 - 16.00
€ 295.00 pp
Breda - KBS Laurentius
09-03-2017
16-03-2017
23-03-2017
19.00 - 22.00
€ 295.00 pp
Kampen - ODS Engelenberg
14-03-2017
28-03-2017
11-04-2017
18.00 - 21.00
€ 295.00 pp
Hoorn - IBS Elif Hoorn
Contact
Gelling Publishing
Prins Alexanderlaan 1a
Nieuwerkerk aan den IJssel
Mail: ontdekkendlerenlezen@gelling.nl
Website: www.sipkegelling.nl