Zo ontdek ik het lezen! Leren lezen in 40 uur

Lezen
Het belangrijkste dat we in het onderwijs leren, is lezen. Voor wie kan lezen gaan immers de wereld open. Niet alleen op school- en opleidingsgebied, maar ook door ondertitelingen bij films, gebruiksaanwijzingen bij nieuwe apparaten, opschriften op borden.... Je hebt lezen nodig om  als mens goed in deze maatschappij te kunnen functioneren.


Leren lezen: 2 hoofdwegen
Om een kind te leren lezen zijn er 2 hoofdwegen.

Je kunt zo vroeg mogelijk beginnen, ongeacht de vraag of een kind eraan toe is of niet. "Jong geleerd, oud gedaan", wordt er dan gezegd. Dat is echter niet zo: Wie jong iets krijgt aangereikt terwijl hij daar niet aan toe is, steekt daar niets van op.
De andere hoofdweg is dan ook: beginnen als het kind eraan toe is, ongeacht zijn kalenderleeftijd.
Maar....

  • Hoe weet je of een kind al leesrijp is? 
  • Hoe overtuig je ook ouders en de inspectie hiervan? 
  • Hoe kun je een kind zo stimuleren dat het uiteindelijk leesrijp wordt?


Zo ontdek ik het lezen!: leren lezen in 40 uur
De leeslijn Zo ontdek ik het lezen! kiest voor de 2e weg: Leesles voor wie leesrijp is. De methode is geschikt voor groep 1,2 en 3 van de basisschool. In de methode wordt uitgelegd wat leesrijpheid is, hoe je de bouwstenen voor leesrijpheid kunt stimuleren en hoe een leerkracht leesrijpheid door middel van eenvoudige tests zelf kan bepalen. Als een kind eenmaal aantoonbaar leesrijp is, kan het met de methode alle letters en klankzuivere woorden in 40 uur leren. De methode omvat een handleiding voor de leerkracht en individuele werkboeken voor de leerlingen. 

 In de video hieronder ziet u Esther Meima, die op congres 'We willen gewoon weer goed (lees)les kunnen geven' vertelt over de problemen die sommige kinderen in haar klas hadden met lezen, de veranderingen die ontstonden door de invoering van Ontdekkend Leren Lezen en de goede resultaten die dit opleverde. 

Succesverhaal uit de praktijk

Ook de overheid onderzoekt de mogelijkheden en moeilijkheden bij de overgang van groep 1 / 2 naar groep 3. In juni 2016 verscheen het rapport 'Doorstroom van kleuters - Is het kind klaar voor groep 3, of is groep 3 klaar voor het kind?'

Drie leerkrachten van de Jan Pater Smitschool uit Heerhugowaard hebben in de onderbouw en groep drie het lees-onderwijs ingericht zoals voorgesteld door Ewald Vervaet. De successen van hun leesonderwijs hebben de ronde gedaan; de school krijgt steeds meer bezoeken van nieuwsgierige collega's die willen weten hoe het leesonderwijs op de Jan Pater Smitschool is ingericht. 

In het rapport van de Rijksoverheid wordt verteld over het leesonderwijs op de Jan Pater Smitschool:

'Op de Pater Jan Smitschool in Heerhugowaard werken de kinderen en leerkrachten van de groepen 1 - 2 en 3 veel samen. De kinderen van de 3 groepen werken aan hetzelfde thema en er is een groot speel- en leerplein met een huishoek, themahoek, bouwhoek en leeshoek waar de kinderen van groep 1 tot en met 3 bewegen, leren en spelen. Tijdens de inloop zijn de kinderen van alle drie de groepen ingedeeld in workshops of een vrije-keuze-moment. Kinderen van groep 3 kunnen dan bijvoorbeeld een workshop rijmen volgen bij de kleuters of kinderen van groep 2 komen lezen in groep 3. Het eerste kwartier mogen ouders meedoen met de activiteit van hun kind.'
 

Contact
Gelling Publishing
Prins Alexanderlaan 1a
Nieuwerkerk aan den IJssel
Mail: ontdekkendlerenlezen@gelling.nl
Website: www.sipkegelling.nl